HOME | ORGANISING COMMITTEE 

  Patron Advisor
  Prof Datuk Dr Mohamad Kadim Bin Suaidi
Naib Canselor,
Universiti Malaysia Sarawak
Prof.Madya Dr. Samsur Mohamad
Dekan,
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber
Universiti Malaysia Sarawak

 

Organizing Committee
 
 
 Organizing Chair Scientific Committee Logistic Committee
 Prof Madya Dr Sim Siong Fong

Prof Kehormat Dr Zaini Bin Assim
Prof Dr Ismail Bin Jusoh
Prof Dr Awang Ahmad Sallehin Bin Awang Husaini 
Prof Dr Edmund Sim Ui Hang
Prof Madya Dr Sim Siong Fong

En Rajuna Tahir
     
 Vice Organizing Chair Registration & Souvenir Committee Technical Committee
 Dr Freddy Yeo Kuok San Dr Diana Kertini
Pn Majorie Anak Matu
Dr Wee Boon Siong
Pn Suhanisa Binti Hamzah
     
Secretary Exhibition Committee Safety and SOPs Committee
Dr Yusralina Yusof Dr Freddy Yeo Kuok San En Leo Bulin
     
Vice Secretary Sponsorship Committee Protocol Committee
Dr Ainaa Nadiah Abd Halim Dr Mohd Razip Asaruddin En Ahmad Yazid Khan
     
Treasurer   Representative from Co-organizers
Pn Amira Satirawaty Binti Mohd Pauzan
Pn Siti Khadijah Binti Morni (Assistant)
  Ms Tiong Lee Len (CRC)
Pn Aishah binti Abdul Aziz (JKM)
Prof Dr Nor Hadiani Ismail (MPNS)
Pn Siti Muhaini bt Haris Fadzillah (SBC)
AP Dr Hasmah Mohidin (UiTM)